40,00 €
Διαθέσιμο
 Πίσω στο: Επιστημονικά

Συγγραφέας  Γ. Ν. Χατζιδάκις

Εκδόσεις  Π. Δ. Σακελλάριου

Σελίδες 67

Έτος έκδοσης   1926

Κατάσταση  Πολύ καλή (χάρτινο δέσιμο, το οποίο έχει διατηρηθεί γερό. Σχισμή στην τελευταία σελίδα, που όμως δεν εμποδίζει την ανάγνωση)

 

Περίληψη

 

"Τω νικητή της Έλλης ενδοξοτάτω Ναυαρχω και πρωτω Προέδρω της ελληνικής δημοκρατίας

κυρίω κυρίω Παύλω Κουντουριώτη μεγάλης τιμής και Σεβασμού

Ενδοξότατε Ναύαρχε και Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Κύριε Υπουργέ της Παιδείας, σεβασμιώτατοι ιεράρχαι

Κυρίαι και Κύριοι Προσεκλήθην υπό του Σωματείου Πανελλήνιος ανθρωπιστική Ένωσις να κάμω διάλεξιν τινα της εκλογς μου. Επειδή δε και από πολλών ετών, ημίσεος σχεδόν αιώνος, ασχολούμαι περί την ελληνικήν γλώσσαν ιδιαιτέρως περί την ερμηνείαν και ιστορίαν αυτής, και το περί την γλωσσαν ταύτην ζήτημα σήμερον ζωηρώς συζητείται, επίκαιρον έκρινα να εκθέσω ανώπιον υμων ολίγα τινά περί του πως η γλωσσα αύτη, το πάλαι διαλεκτικως ποικίλη, απέβη ενιαία, πως έπειτα πάλιν διασπάσθη εις διαλέκτους και ιδιώματα, και πως τέλος από ενός περίπου αιωνος ένεκα ιδιαιτέρων λόγων τείνει εκ νέου εις απλότητα και ενότητα."