Άγιοι και σοφοί περί των μελλόντων να συμβώσι

2,00 €
Διαθέσιμο
 Πίσω στο: Παλαιές Εκδόσεις
με μεταφορικά Παραλαβή από το Κατάστημα για 0,00 €

Συγγραφέας  Δ. Παναγόπουλος

Εκδόσεις  Ο Άγιος Νικόδημος

Σελίδες  95

Κατάσταση  Πολύ καλή

 

Περίληψη

 

Πρόλογος 3
Γεγονότα προβλεφθέντα το 1053 μ.Χ. 5
Προφητεία του Αββά Μωϋσέως του Αιθίοπος περί των Μοναχών της εσχάτης γενεάς 6
Χρησμός Στεφάνου Αλεξανδρείας 730 μ.Χ. 9
Χρησμός Αγίου Ταρασίου 785 μ.Χ. 10
Χρησμοί Αγίου Ταρασίου περί της Ν. Ύδρας 13
Χρησμοί Βασιλέως Λέοντος του Σοφού 14
Λόγος Λέοντος του Σοφού περί του θρυλουμένου Βασι­λέως 16
Λόγοι Αγίου ανδρός προς βασιλέα Μανουήλ Παλαιολόγον περί αλώσεως της Πόλεως 21
Χρησμός Αγίου Μεθοδίου Πατάρων 25
Διάφοροι Χρησμοί περί καταλήψεως της Πόλεως και άλ­λων σοβαρών γεγονότων 29 Στίχοι Λέοντος του Σοφού περί του θαυματουργού Βασι­λέως 34
Προφητείαι Αγίου Κοσμά Αιτωλού 43
Αποκάλυψις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εις αγιορείτην Μοναχόν περί των γεγονότων του εικοστού αι­ώνος 59
Χρησμοί περί αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως 65
Ο Όσιος Νείλος ο Μυροβλύτης περί Αντιχρίστου 67
Προτροπαί και Προφητείαι του Οσίου Νείλου 71
Ο Όσιος Νείλος δια τας ημέρας μας 84
Διήγησις 86
Προφητείαι Αγίου Ανδρέου κατά Χριστόν Σαλού 87
Συνοπτικαί σκέψεις 90
Περί της Θαυματουργού Εικόνος της Υπεραγίας Θεοτό­κου (Τριχερούσης) 94
Επίλογος 100