Ο Χριστιανικός ναός και τα τελούμενα εν αυτώ

10,00 €
Διαθέσιμο
 Πίσω στο: Βιβλία
με μεταφορικά Παραλαβή από το Κατάστημα για 0,00 €

Συγγραφέας: Πρωτοπρεσβύτερου Κωνσταντίνου Καλλινίκου

Εκδόσεις: ΓΡΗΓΟΡΗ

Έτος έκδοσης:1969

Σελίδες: 646

Κατάσταση: Εξαιρετική

Περίληψη

Ο Χριστιανισμός είναι η κατ΄εξοχήν πνευματική θρησκεία, η ανακηρύσσουσα πνεύμα τον Θεόν πάσαν θεοφιλή ψυχήν πληρούντα και μεταποιούντα εις ναόν Αυτού σεπτόν. Χώρος, κατά τας αγιογραφικάς υποτιπώσεις, δεν περιχωρεί τον απερχώριτον.(..) Και ούτως εν τουτοις περιωρισμένον το έργον μας ελπίζομεν οτι δεν θα αστοχήση του σκοπού του: να ερμηνεύση τ.ε. όπως δήποτε τα ιερογλυφικά της εξωτερικής λατρείας, να ελευθερώση πως το εξωτερικόν αίσθημα από των δεσμών της ρουτίνας, να δείξη ολίγον την ιδέαν πτερυγίζουσαν υπέρ την ύλην και να καταστήση ευαναγνώστοτερον το βιβλίο του ναού και των τελετών. Από την εισαγωγή του βιβλίου.