Χρονικόν μόρεως μετα Τσοτερπιου χωριού Λιβεριανου

8,00 €
Διαθέσιμο
 Πίσω στο: Βιβλία
με μεταφορικά Παραλαβή από το Κατάστημα για 0,00 €

Συγγραφέας: Μιχάλης Κατσαρός

Εκδόσεις: ΜΝΗΜΗ

Έτος έκδοσης: 1973

Σελίδες: 45

Κατάσταση: Άριστη

Περίληψη

Μιχαήλ του Μορέως
Η υπόθεσις του χτήματος Πρίτζιπα
Η υπόθεσις του λαβάρου της Καλαμάτας
Η υπόθεσις Ναυπλίου
Μικρά υπόθεσις μονής Κατσιμικάδας και Σωτήρος
Η υπόθεσις του συντόμου ταξιδίου εις ξένην πόλιν και χωρίον
Η υπόθεσις της τοπογραφίας τινών περιοχών ανά το περιβάλλον του και η φωνή του καθήκοντος εις τινας ανθρώπους. Η γλώσσα θα βγη πάλιν εις βασιλείς
Υπόθεσις Γαλατικής πόλεως χρωμάτων και καλλιτεχνίας με σταθερά εισοδήματα
Υπόθεσις προσκυνηταρίου Οντέσσας καθώς και Μαύρης Θαλάσσης εκστρατείας Ελλήνων
Υπόθεσις μιαράς μιμήσεως και εναπομείναντος θεάτρου εν τη αλλοδαπή ή τινας πόλεις
Υπόθεσις πολλών Μοναχών μη αλλάζοντος χρώμα
Υπόθεσις Μονής Αγ. Γεωργίου και τινών επισκέψεων εις Μονάς παιδιόθεν
Υπόθεσις Μητρός Μορέως ήτοι εκ 1821 και εντεύθεν
Περί περιοδείας εις Μορέαν βασιλέως τινός μετά των τέκνων του
Περί πρέσβεων εξ αλλοδαπής ήτοι εκ των κτημάτων του Φάδερ Φάιμ
Υπόθεσις μεγάλου ταξιδίου ήτοι πορείας ανά τας πόλεις του Μικρού Μορέως
Υπόθεσις επισκέψεως εις Μορέαν νέου τινός και γέροντος εκ Γερμανίας
Το συμβάν Λυκαίου όρους μετά από έτη ιστορημένον
Τσοτέρπιον χωρίον Λιβεριανόν
Χρονικόν Ιερομονάχου ζώντος εν ερήμω προ ετών
Χειρόγραφον διασωθέν και αντιγραφέν πολλάκις υπό Μοναχών και λογίων Σκητών